Tuladha Panyandra Penganten Jawa

1. Penganten Putri Kalenggahaken ing Sasana Rinengga (sinubagya ungeling Gendhing Ketawang Puspawarna Slendro Manyura) Binarung swaraning pradangga munya angrangin, ana ganda arum angambar ngebeki jroning sasana pawiwahan, nulya kawuryan ana teja angenguwung mawa praba, tuhu punika tejane penganten putrid ingkang binayangkare mijil saking tepas wangi, kinanthi manjing sasana rinengga. Simpating busana ingkang angemba busananing prameswari …

Tuladha Panyandra Penganten Jawa Read More »